+420 483 320 737
+420 606 332 044

OBCHODNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Prosím pozorně si přečtěte následující ustanovení, pro zamezení případných neshod.
Ke stažení v PDF: Obchodní podmínky

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností FaBOS s.r.o., se sídlem Jablonec nad Nisou, Květinová 1, PSČ 466 01, IČO 254 96 107 zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 21029 dále jen“ prodávající“ na straně jedné a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (maloobchodní prodej), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a řídí se vztahy obchodních podmínek neupravených obč.zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb.
Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem (velkoobchodní prodej) se řídí obchodními podmínkami, neupravené obch. zákoníkem č. 513/1991 Sb. a dále příslušnými právními předpisy, upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

2. CENÍKY A CENY ZBOŽÍ

Cenu prodávaného zboží stanoví prodávající v ceníku, který je dostupný na webové stránce společnosti www.efabos.cz. Prodávající aktualizuje ceník vždy 1x za půl roku. Výjimečně může dojít k aktualizaci ceníku častěji, a to v důsledku změny ceny dodavatele prodávajícího.
Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v okamžik uzavření kupní smlouvy. Pro odběratele většího množství ( 10.000 Kč ) zboží bude stanovena sleva.

3. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

- objednat zboží si může kupující osobně v prodejně, telefonicky, mailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu.
- kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.)
- objednávka kupujícího je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím. Kupující může objednávku vytvořenou na internetu libovolně upravovat či měnit přímo na webových stránkách po přihlášení svého profilu. V případě změny objednávky, která již byla dříve potvrzena prodávajícím, je takto změněná objednávka závazná pro obě strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím.

4. DODACÍ LHŮTY

U zboží, které má prodávající k dispozici na skladě, je toto připraveno k dodání do druhého dne po potvrzení objednávky prodávajícím, případně je jiný termín dodání uveden u nabízeného zboží na internetových stránkách prodávajícího, nebo je termín dodání stanoven na základě vzájemné dohody.

5. MÍSTO A ZPŮSOB DODÁNÍ, CENY POŠTOVNÉHO, BALNÉHO A DOPRAVY

Místo dodání zboží záleží na volbě kupujícího, kdy toto kupující uvede v objednávce.

Způsob dodání :
- platba převodem pro Českou republiku:
po odeslání objednávky vám na vaši e-mailovou adresu přijde kopie objednávky se všemi náležitostmi k provedení platebního převodu. Platbu proveďte až po obdržení e-mailu s potvrzenou částkou a variabilním symbolem. Číslo účtu je 217 955 756 / 0300. Ihned po připsání celkové částky na náš účet bude vaše objednávka zkompletována, zabalena a odeslána prostřednictvím České pošty, s.p. na vaši dodanou adresu. Doba kompletace bude závislá na momentálním vytížení našeho obchodu. Poštovné, balné a manipulace v tomto případě činí 50,- Kč bez DPH (v obchodě se bude zobrazovat cena 60,- Kč což je 50 Kč + DPH)

- platba převodem pro Slovenskou republiku:
při platbě na Slovensko používejte číslo bankovního spojení IBAN CZ 45 0300 0000 0002 1795 5756, BIC CEKOCZPP. Cena za poštovné činí 250,- Kč bez DPH (300,- Kč s DPH).

- platba převodem pro ostatní státy Evropské unie:
při platbě používejte číslo bankovního spojení IBAN. Cena za poštovné činí 500,- Kč.

- platba na dobírku pro Českou republiku:
odeslání probíhá prostřednictvím České pošty, s.p., cena za tuto službu činí 111,- Kč bez DPH (133,- Kč s DPH).

- platba na dobírku pro Slovenskou republiku:
odeslání probíhá prostřednictvím České pošty, s.p., cena za tuto službu činí 250,- Kč bez DPH (300,- Kč s DPH).

- osobní odběr:
pokud máte zájem o osobní odběr, můžete si objednávku vyzvednout přímo v naší prodejně FaBOS s.r.o., divize KOJDA, Květinová 1, 466 01 Jablonec nad Nisou. V tomto případě je při převzetí platba v hotovosti nebo platební kartou.

6. REKLAMACE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Při uzavření kupní smlouvy má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží a toto zboží vrátit. Zboží musí být nepoškozené a bez známek užívání včetně veškerého příslušenství. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží. V případě oprávněné reklamace bude vadné zboží vyměněno nebo po dohodě vrácen obnos na základě doložení kupního dokladu. Zboží včetně faktury zašlete zpět na adresu prodejny – FaBOS s.r.o., divize KOJDA, Květinová 1, 466 01 Jablonec nad Nisou. Zboží neposílejte na dobírku.
V případě poškození zboží v době jeho držení spotřebitelem, či bude-li zboží nekompletní, bude po spotřebiteli nárokována náhrada škody.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb. obč.zákoníku v platném znění a zák.č. 634/1995 Sb. zákon o ochraně spotřebitele, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněné spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, potom v souladu s ustanovením z.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

8. ZÁRUKA

Na všechny výrobky je poskytována záruka 24 měsíců ( 24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech :
- vypršením záruční lhůty
- v důsledku mechanického poškození
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním
- na vady zboží vzniklé v důsledku opotřebení

Poslední aktualizace: Pondělí, 29. 06 2015 12:20